WIR: Powtarzam, rozumiem, nazywam. Powiedz, dlaczego

44,90