WIR: Powtarzam, rozumiem, nazywam. Aspekt czasownika

44,90