Product Image

Rusz głową utwórz słowo

Książka „Rusz głową – utwórz słowo” przeznaczona jest dla uczniów klas I szkoły podstawowej. Została opracowana zgod­nie z nową podstawą programową MEN. Może być wykorzystywa­na jako dodatkowy zeszyt ćwiczeń do wszystkich podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego na poziomie I klasy kształce­nia zintegrowanego lub do doskonalenia umiejętności polonistycz­nych podczas pracy w domu. Jej celem jest pokazanie, jak nale­ży zapisywać sylaby, tworzyć wyrazy, redagować proste zdania Ponadto uczy, jak wyodrębniać i nazywać rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki. Książka uczy poprzez zabawę ze słowem.

Powyższy opis pochodzi od wydawcy.

Na stanie

12,90 

Na stanie