Symbol zastępczy
Namiot zamek rycerza 143,00 
Farba ogrodowa GardenColour szara 0,75l 36,19 

Na stanie

36,19 

Na stanie

Producent

Kod_producenta

Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie:
Farba jest łatwopalna – zarówno ciecz jak i jej opary. Działa drażniąco na oczy i skórę. Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i podczas wdychania. Może powodować uczucie senności lub zawroty głowy.
Chronić przed dziećmi, Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia. Palenie wzbronione. Unikać wdychania. W przypadku niedostatecznej wentylacji zastosować indywidulane środki ochrony dróg oddechowych.
Zawiera: octan etylu, ksylen.
Referencja: GC7200

Powrót do góry