101 fantastycznych łamigłówek na czas 19,00 
Stymulacja i terapia. Analiza i synteza słuchowa 99,00 

Na stanie

14,00 

Na stanie

Zestawy ćwiczeń proponowane w niniejszej publikacji mają służyć rozwijaniu u najmłodszych uczniów sprawności rachunkowej jako jednego z podstawowych celów elementarnej edukacji w zakresie umiejętności matematycznych. Poszczególne ćwiczenia mogą być wykorzystywane przez nauczycieli (terapeutów pedagogicznych, rodziców) w formie kart pracy. W każdym z zadań po prawidłowym wykonaniu działań można odczytać hasło, co z jednej strony uatrakcyjnia ćwiczenie, z drugiej zaś pozwala na szybką ocenę prawidłowości obliczeń.

Proponowane zadania doskonalą percepcję wzrokową. Dodatkowym rodzajem ćwiczenia może być objaśnienie słów (wyrażeń, związków między wyrazami) stanowiących rozwiązanie zadania. Materiał ćwiczeniowy jest bardzo różnorodny i obejmuje zadania typu: domina, ciągi, domki, piramidy i krzyżówki. Pod każdym zadaniem znajduje się instrukcja jego wykonania. Wskazane jest, aby przeczytał ją i objaśnił dziecku nauczyciel lub inny dorosły.

Informacje szczegółowe

  • Wydawnictwo Harmonia
Waga 0.0000 kg
Powrót do góry